# کارشناس_رسمی_قوه_قضاییه

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی م

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ماده 147 و 148 ثبتی   به حکم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 17 بازدید