# ثبت_اراضی

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی م

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ماده 147 و 148 ثبتی   به حکم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 16 بازدید