قانون روابط موجر و مستأجر
ساعت ۱٠:۱٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳٩٢  کلمات کلیدی: اجاره نامه ، مستأجر ، موجر ، اجاه بها

  قانون روابط موجر و مستأجر
1356.5.2
‌فصل - اول کلیات
‌ماده 1 - هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور جلوگیری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی‌با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این که نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا‌عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است.
‌ماده 2 - موارد زیر مشمول مقررات این قانون نمی‌باشد: